ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κωδικός: 
ΕΛΕ13
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2016-2017
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ζ
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΠΕΜΠΤΗ 8-10πμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
407
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου