ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κωδικός: 
ΕΛΕ 16
ECTS: 
4.00
Ώρες: 
2
κάθε εβδομάδα
Επίπεδο Σπουδών: 
Προπτυχιακό
Ακαδημαϊκό έτος : 
2017-2018
Είδος Μαθήματος: 
Ελεύθερης Επιλογής Ειδικών Γνώσεων
Εξάμηνο Προπτυχιακού: 
Ζ
Περίοδος: 
Χειμερινή
Ημέρες και ώρες διδασκαλίας: 
ΤΕΤΑΡΤΗ 4-6μμ
Αίθουσα διδασκαλίας: 
212
Τομέας: 
Τομέας Διεθνών Σπουδών