ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΑΧΘΕΙ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5% (ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-16 ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ από 16/10/2015 έως  και 30/10/2015  και ώρα 13.30- 14.30 

 

με τα εξής δικαιολογητικά:
[αφού συμπληρώσουν ηλεκτρονικά και εκτυπώσουν την αίτηση εγγραφής και την υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσα από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr ]

 

  • Αίτηση εγγραφής (συμπληρωμένη και εκτυπωμένη από την ιστοσελίδα http://register.auth.gr)
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου
  • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, που έχει συσταθεί, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Φ.151/17897/Β6/7-2-2014 (Φ.Ε.Κ. 358/τ.Β΄/14-2-2014) Κοινή Υπουργική Απόφαση ή Απόφαση του ΚΕ.Σ.Υ. μετά από ένσταση.
  • 1 (μία ) φωτογραφία
  • αστυνομική ταυτότητα και απλό φωτοαντίγραφο αυτής

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΝΟΜΙΚΗΣ